تصویر فیلم / گزارش خبری / بازدید ده نفر از نمایندگان مجلس از قشم / سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گزارش می دهد

فیلم / گزارش خبری / بازدید ده نفر از نمایندگان مجلس از قشم / سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گزارش می دهد

.

همه حقوق نزد سازمان منطقه آزاد قشم محفوظ می باشد.