تصویر ساماندهی پارک های علم و فناوری بر اساس ماموریت های تخصصی
معاون پژوهش و فناوری وزیر علوم در قشم خبر داد:

ساماندهی پارک های علم و فناوری بر اساس ماموریت های تخصصی

معاون پژوهش و فناوری وزیر علوم گفت: ساماندهی پارک های علم و فناوری بر اساس ماموریت های تخصصی و آمایش فناوری استانها، از برنامه های توسعه فناوری در وزارت علوم، تحقیقات و فناوری است.

به گزارش روابط عمومی سازمان منطقه آزاد قشم وحید احمدی در نشست مشترک روسای پارک های علم و فناوری و مدیران مراکز رشد فناوری در پارک زیست فناوری خلیج فارس منطقه آزاد قشم اظهار داشت: ایجاد پارک های علم و فناوری تخصصی با همکاری دستگاههای اجرایی از جمله برنامه های توسعه فناوری در وزارت علوم، تحقیقات و فناوری است که در همین راستا، پارک علم و فناوری انرژی با همکاری وزارت نیرو، پارک علم و فناوری نفت با همکاری وزارت نفت و پارک علم و فناوری فناوری اطلاعات با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ایجاد می شود.

دبیرکل شورای عالی عتف ضمن تاکید بر تدوین نقشه فناوری کشورگفت: مناطق ویژه علم و فناوری در استانهایی که شرایط ویژه ای را داشته باشند ایجاد می شود که در همین مسیر، ایجاد  مناطق ویژه علم و فناوری در استانهای آذربایجان شرقی، تهران، اصفهان، یزد و خراسان رضوی در دستور کار است.

وی با اشاره به شرایط دوران پس از برجام و تسهیل ارتباط با کشورهای خارجی  گفت: باید شرایطی فراهم شود تا بخش های تحقیق و توسعه شرکت های بزرگ خارجی در پارک های علم و فناوری مستقر شوند تا در انتقال فناوری بالا به کشور به کار گرفته شوند.

دکتر احمدی با بیان اینکه حمایت از صادرات محصولات شرکت های دانش بنیان اهمیت ویژه ای دارد بر ضرورت تشکیل کنسرسیومی از شرکت های دانش بنیان برای افزایش توان رقابتی آنها تاکید کرد.

معاون پژوهش و فناوری وزیر علوم گفت: در کنار افزایش بودجه پارک های علم و فناوری و مراکز رشد، آنچه که اهمیت دارد این است که این حمایت ها مستمر باشد وگرنه با قطع حمایت ها و در آستانه بهره برداری، نتیجه لازم را نخواهیم گرفت.

دبیرکل شورای عالی عتف گفت: پارک های علم و فناوری در مسیر توسعه خود با برخی چالش ها مواجه هستند که حضور کمرنگ بخش خصوصی، عدم نگاه سیستمی در سیاستگذاری، ضعف و تناقض در برخی ساست گذاریها ، فقدان فضای رقابتی و ناهماهنگی و موازی کاری برخی نهادهای دولتی و کمبود نیروی متخخص انسانی از جمله این مشکلات است که با برنامه ریزی در حال رفع آنها هستیم.

وی افزود: حمایت از کار آفرینی های  فناورانه و توسعه شرکت ها ، تشویق صنایع و دستگاهای اجرایی به بهره مندی از محصولات و دستاوردهای شرکت های دانش بنیان داخل  و  توسعه صندوق های حمایتی از این پارک ها،  از راهبردهای وزارت علوم برای توسعه پارک های علم و فناوری است.

همه حقوق نزد سازمان منطقه آزاد قشم محفوظ می باشد.